“Podcast dwingt om na te denken”

Bij het onderwijs in het algemeen en de Podcast-Academy in het bijzonder zijn studenten cruciaal. Dat betekent dat zij op allerlei manieren betrokken moeten worden. In dat kader past het afstudeerproject van Luuk Toebes.

Soms is het actief betrekken van een student wel heel succesvol en verrijkend. In die categorie valt Luuk Toebes.

Ik leg hem acht vragen voor. En zijn inzichten stemmen tot nadenken.

  1. Wie is Luuk?

Ik ben Luuk, student communicatie & multimedia design #HogeschoolUtrecht & (beeldend)kunstenaar. Voor mijn afstudeeropdracht duik ik in opdracht van de #Clipjesfabriek in de wereld van het #MBO-onderwijs en podcasts.

  1. Wat heb jij met podcast?

Zelf luister ik best veel, naar met name niche filosofische of politieke podcasts zoals: ‘why theory’ & ‘Zizek and So On’ of ‘Waanzinnig land’ gemaakt door Johan Fretz. Ook heb ik wel eens in ‘het Leermoment’ gezeten, een podcast van de Clipjesfabriek. Wat ik fijn vind aan podcasts is dat je het zo makkelijk kunt luisteren op momenten dat je bezig bent met eenvoudige taken, zoals reizen in de trein of tijdens het stofzuigen. Het deelnemen aan een podcast is andere koek en vereist veel meer concentratie dan het passief consumeren van een audiofile. Op een of andere manier zorgt die microfoon voor je neus ervoor dat je beter naar elkaar luistert, dan wanneer je zomaar een gesprek hebt. Ook hier zit volgens mij een kracht van podcast en dan vooral het maken ervan. Het dwingt je om beter na te denken over wat je zegt en wat anderen zeggen, omdat je voor en tegen een denkbeeldig publiek spreekt. Dit is in essentie het speelveld waar de podcasters zich begeven, ze praten met elkaar, maar ook altijd tegen ‘een ander’/’het publiek’. Het zorgt ervoor dat je soms iets zegt voor het publiek wat je normaal niet zou zeggen in een gesprek. Of dat je juist je mond houdt omdat je niet wilt dat ‘iedereen’ het kan horen. Op deze manier kom je ook meer van jezelf te weten, dingen die je nog niet wist of wel wist, maar pas echt registreert als je aan een podcasttafel zit of jezelf terug hoort.

  1. Denk jij zelf dat podcast in ‘jouw’ onderwijs iets zou kunnen betekenen?

Het zou zeker iets kunnen betekenen, maar wat precies? Momenteel ben ik dat aan het onderzoeken. Wat naar voren komt, is dat bepaalde werkmethoden wellicht beter passen bij een opzet die lijkt op een podcast. Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar een reflectieverslag. Normaal gesproken vereist dit wekelijks het toepassen van beknopte notities of een methode zoals STARR. (De STARR-methode is de meest gebruikte methode om te reflecteren op eigen handelen. STARR staat voor situatie, taak, actie, resultaat en reflectie, red.) Echter, deze reflecties worden altijd individueel en in geschreven vorm uitgevoerd, terwijl groepssamenwerking en de dynamiek niet automatisch aan de orde komen. Het individueel opstellen van een verslag heeft bovendien beperkingen als het gaat om het ontdekken van verbeterpunten. Leraren suggereren vaak dat je met anderen moet praten en feedback moet vragen, maar er is zelden gelegenheid om dit grondig te doen. Dit heeft ertoe geleid dat de meeste reflectieverslagen oppervlakkig worden ingevuld. Omdat de meeste studenten hiermee wegkomen, is er weinig stimulans om daadwerkelijk te reflecteren en feedback te vragen. Op deze manier werkt het bevorderen en controleren van persoonlijke groei juist contraproductief. Het lijkt erop dat je vooral goed wordt in het veinzen van groei en reflectie, eerder dan dat de reflectie echt waarde heeft, afgezien van het behalen van cijfers. Beoordelen op basis van reflecties, of zelfs het meten van persoonlijke groei, lijkt mij al een lastige opgave en een symptoom van een doorgeschoten neoliberaal onderwijssysteem. De verantwoordelijkheid, monitoring en verantwoording voor je eigen groei worden volledig bij de student gelegd. Maar is het aannemelijk dat studenten werkelijk in staat zijn om in deze mate verantwoordelijk te zijn voor hun eigen ontwikkeling? In feite worden studenten getraind om hun eigen ‘groei-agent’ te zijn, die zich strikt aan de regels van persoonlijke en professionele ontwikkeling moet houden en verslagen moet schrijven die alleen door de leidinggevende worden gewaardeerd. Maar zijn we als mensen werkelijk in staat, of zelfs bereid, om dit ideaal na te streven? Is dit een doel dat het nastreven waard is?

Misschien kan een podcast-format hier meer licht op werpen. Podcasting kan een structuur bieden die studenten aanspoort om daadwerkelijk met elkaar te reflecteren over elkaars werk, met meer ruimte voor diepgaande gesprekken dan een individuele STARR-reflectie. Bovendien geeft het gesprek met medestudenten, en misschien zelfs docenten, een gevoel van verbondenheid en samenwerking, wat kan bijdragen aan een cultuur van betere reflectie en feedback binnen mijn opleiding. Deze gesprekken kunnen worden opgenomen en later beluisterd, waardoor je aandachtiger kunt nagaan waar je werkelijk uitdagingen ervaart en welke aspecten je echt wilt verbeteren. Deze uitdagingen kunnen soms verder gaan dan individuele prestaties en meer betrekking hebben op de groepsdynamiek binnen je projectgroep en jouw rol daarin.

  1. Wat houdt jouw onderzoek in als het gaat om de #Podcast-Academy?

De ultieme uitkomst van mijn onderzoek zou zijn dat er meer duidelijkheid komt in hoe de Podcast-Academy studenten en docenten kan helpen in het maken van hun eigen podcast. Op welke manier kunnen we het platform, de ruimte en technologie zo inzetten dat het maken van podcast voor en door studenten makkelijker en laagdrempelig wordt, waarbij de kwaliteit van het audioproduct voorop staat. Wij lieten onlangs in het kader van de Podcast-Academy honderd mbo-studenten met podcast kennismaken. Verschillende studenten gaven daarna aan graag een podcast te willen opnemen. Ze zijn enthousiast en willen graag een plek hebben waar ze zichzelf kunnen laten horen. Hierbij moet de Podcast-Academy de brug slaan tussen het idee van de studenten en het uiteindelijke product. De realiteit is vaak weerbarstiger dan het oorspronkelijke idee. Het maken van een goede podcast, een podcast waar mensen naar willen luisteren en waar mensen wat uithalen of van leren vergt meer dan veel studenten vooraf denken.

  1. Wanneer zul jij trots zijn op de uitkomsten van jouw onderzoek?

Trots zal ik zijn wanneer mijn uitkomsten een ruggengraat bieden voor de ontwikkeling van een concept dat helpt in het begeleiden van studenten bij het maken van hun podcast. Uiteindelijk kan en moet ik zelf niet sturend zijn in de uitkomsten van mijn onderzoek, dan is het onderzoek namelijk het meeste waard. Welke vorm biedt voor studenten een laagdrempelige manier om een goede podcast neer te zetten? Als ik deze vraag kan beantwoorden met een sterk concept is mijn onderzoek geslaagd.

  1. Wat is het meest opvallende wat je tot nu toe boven water hebt gekregen?

Het meest opvallende tot nu toe is dat studenten tegelijkertijd graag aan de slag gaan met nieuwe media, maar al snel veel beren op de weg zien. Hierdoor vallen studenten snel terug op wat ze al kennen. Zo zei een MBO-docent burgerschap en Nederlands tegen mij: “Dan geef ik ze de optie om een vlog te maken in plaats van een blog te schrijven, maar zodra ik dan zeg: “het moet wel een goede inhoud hebben, denk er dus wel even over na” zeggen veel studenten: “dan kan ik dus net zo goed een blog schrijven”. De meeste studenten hebben de neiging er gelijk in te duiken, zonder van tevoren een plannetje te hebben. Dit belemmert het leerproces, hoe kan je nou weten wat je anders zou doen als je van tevoren niet een plan of bepaalde verwachting hebt. Het is dus essentieel dat de Podcast-Academy rekening houdt met deze tendens.

  1. Als wij iets willen snappen over onderwijs en podcast; welke podcast moeten wij dan allemaal gehoord hebben?

Er is geen specifieke podcast die mij gelijk te binnen schiet. Het is zeer afhankelijk van wat men uit zo’n podcast wil halen. Podcasts zijn vaak erg niche en richten zich op een specifiek onderwerp of vakgebied. Er bestaan ook onderwijspodcasts die meer ingaan op onderwijs in het algemeen. Deze podcasts zijn dan ook meer voor docenten, pedagogen of ontwikkelaars van onderwijs en niet zo zeer voor studenten. Hierbij kun je denken aan “het mysterie van de goede leraar’, de ‘Tjipcast’, of de ‘flip the system’ podcast. Persoonlijk ben ik erg fan van de lectures van Julian de Medeiros op Youtube, deze lectures zijn op Patreon terug te luisteren als podcast. Elke maandag, en dan ook echt élke maandag houdt hij een lecture over filosofie. Hij deelt zijn lectures zo in dat het niet uitmaakt waar je begint met luisteren en dat het interessant en toegankelijk is voor zowel leken als mensen die al wat meer weten over filosofie. De kracht van deze ‘podcast’ zit ‘m vooral in het enorme enthousiasme van Julian en de koppeling die hij vaak maakt met (pop)cultuur en de actualiteit.

  1. Welke vraag is nu niet gesteld, die volgens jou wel heel relevant is?

Wat is onderwijs?

Meer van Luuk Toebes in #HetLeermoment https://youtu.be/j76QfGTX2lE?si=oHgOan5ecnHkvvxl

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *